ДЕРЖАВНИЙ НАВЧАЛЬНИЙ ЗАКЛАД
«КРАСНОГОРІВСЬКЕ ВИЩЕ ПРОФЕСІЙНЕ УЧИЛИЩЕ»

Сторінка соціального педагога

Соціальний педагог: Глущенко Олена Вікторівна

Соціальний педагог в ДНЗ «Красногорівське ВПУ» забезпечує соціально-педагогічний патронат учнів в системі освіти, сприяє взаємодії навчального закладу, сім’ї, служб у справах неповнолітніх, соціального захисту, центрів соціальних служб для молоді, кримінальної міліції та інших підрозділів державних адміністрацій, органів місцевого самоврядування з метою адаптації дитини до вимог соціального середовища і створення умов для її  сприятливого розвитку.

Основним завданням соціального педагога – соціальний захист прав дітей, створення сприятливих умов для розвитку дитини, становлення зв’язків між родиною та навчальним закладом.

Діяльність соціального педагога спрямована на реалізацію таких завдань:

Здійснення соціальнопедагогічного супроводу дітей-сиріт, дітей позбавлених батьківського піклування, учнів, які знаходяться в складних умовах проживання, дітей з неповних сімей, учнів, які проживають у сім’ях групи ризику; дітей з багатодітних сімей, учнів, які стоять на внутрішньому обліку, дітей схильних до правопорушень та тих, що перебувають на обліку;

Організація отримання діагностичних відомостей про учнів училища;

Організація допомоги педагогічним працівникам в опануванні і розробці інноваційних програм і технологій, консультування з питань аспектів розвитку, навчання, виховання учнів.

Проблема над якою працює навчальний заклад: «Формування навичок безпечної поведінки у старших підлітків».

Проблема над якою працює соціальний педагог: «Профілактика правопорушень серед учнів училища».

Соціальний педагог училища:

  1. Забезпечує соціальний супровід дітей з особливими освітніми потребами в умовах навчального закладу;
  2. Одстоює права та інтереси дітей з метою забезпечення для неповнолітніх гарантованих їм прав та умов життєдіяльності;
  3. Налагоджує ефективну взаємодію із спеціалістами відповідних служб (кримінальною міліцією, службою у справах дітей,  центрами соціальних служб для сім’ї, дітей та молоді).
  4. Бере участь в освітній виховній роботі, здійснює посередництво між освітніми установами, сім’єю, трудовими колективами, громадськістю, організовує їх взаємодію з метою створення умов для всебічного розвитку учнівської молоді, збереження їх повноцінного психічного здоров’я;
  5. Сприяє участі учнів у технічній, художній творчості, спортивній, суспільнокорисній  діяльності, виявленню задатків, обдарувань, розкриттю здібностей, талантів, дбає про професійне самовизначення та соціальну адаптацію учнівської молоді;
  6. Залучає до культурноосвітньої, профілактично-виховної, спортивно-оздоровчої, творчої роботи різні установи, громадські організації;
  7. Впливає на подолання особистісних, міжособистісних, внутрішньосімейних конфліктів, надає потрібну консультативну допомогу учням, групам, соціального ризику, учням, які потребують піклування;
  8. Здійснює преветивне виховання, профілактику злочинності, алкоголізму і наркоманії, інших узалежнень і шкідливих   звичок серед підлітків;
  9. Проводе соціальну експертизу і педагогічну корекцію  девіантної поведінки, формує психопедагогічну культуру учнів, педагогів, батьків;
  10. Виявляє, запобігає та обмежує асоціальні явища, причини соціальної дезадаптації серед різних соціальних груп та окремих осіб.

Соціальний педагог в училищі займається профілактикою правопорушень неповнолітніх. Дотримується педагогічної етики, поважає гідність особистості дитини, захищає її від будь-яких форм фізичного або психічного насильства, запобігає вживанню ними алкоголю, наркотиків, інших шкідливих звичок, пропонує здоровий спосіб життя. Постійно підвищує свій професійний рівень, педагогічну майстерність, загальну культуру.

План роботи